HỆ THỐNG KẾT NỐI ONLINE

Là nền tảng trực tuyến kết nối doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ giải pháp với khách hàng.
- Kết nối: B2B, B2G, B2C
- Hoàn toàn tự động: Tự động tìm kiếm, Tự động sắp xếp  gặp gỡ

Sự kiện

Vietnam DX Summit 2021

 • 09:00 - 17:00
  Ngày:
  29-06-202130-06-2021
 • Cung Trí Thức thành phố, số 11 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy
 • Hoàng Minh Thư

Virtual Business Mission - Germany

 • 08:30 - 17:00
  Ngày:
  28-09-202129-09-202130-09-2021
 • Online
 • Trần Diệu Linh

Virtual Business Mission - Chinese Taipei

 • 08:30 - 17:00
  Ngày:
  07-12-202108-12-202109-12-2021
 • Online
 • Trần Diệu Linh

Virtual Business Mission - France

 • 08:30 - 17:00
  Ngày:
  10-11-202111-11-202112-11-2021
 • Online
 • Trần Diệu Linh

Virtual Business Mission - Australia

 • 08:30 - 17:00
  Ngày:
  03-08-202104-08-202105-08-2021
 • Online
 • Ms. Trần Diệu Linh

Virtual Business Mission - Korea

 • 08:30 - 17:00
  Ngày:
  24-08-202125-08-202127-08-2021
 • Online
 • Trần Diệu Linh

Virtual Business Mission - Hồng Kông

 • 09:00 - 09:30
  Ngày:
  20-07-202121-07-202122-07-2021
 • Online
 • Trần Diệu Linh

Virtual Business Mission - USA

 • 08:30 - 17:00
  Ngày:
  18-10-202119-10-202120-10-2021
 • Online
 • Trần Diệu Linh

Virtual Business Mission - UK

 • 08:30 - 17:00
  Ngày:
  16-11-202117-11-202118-11-2021
 • Online
 • Trần Diệu Linh

Virtual Business Mission - Singapore

 • 08:30 - 17:00
  Ngày:
  14-12-202115-12-202116-12-2021
 • Online
 • Trần Diệu Linh

Ngày Mobile Apps Việt Nam - Nhật Bản

 • 08:30 - 15:30
  Ngày:
  07-07-2021
 • Cung Trí Thức thành phố, số 11 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy
 • Nguyễn Phương Linh