HỆ THỐNG KẾT NỐI ONLINE

Là nền tảng trực tuyến kết nối doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ giải pháp với khách hàng.
- Kết nối: B2B, B2G, B2C
- Hoàn toàn tự động: Tự động tìm kiếm, Tự động sắp xếp  gặp gỡ

Sự kiện

Virtual Business Mission - USA

 • 08:30 - 17:00
  Ngày:
  19-10-202120-10-202121-10-202122-10-202125-10-202126-10-202127-10-202128-10-2021
 • Online
 • Tôn Nữ Hà Trang

Virtual Business Mission - Singapore

 • 08:30 - 17:00
  Ngày:
  05-10-202106-10-202107-10-202108-10-2021
 • Online
 • Trần Diệu Linh

Vietnam - ASOCIO Smart City Summit 2021

 • 08:30 - 17:30
  Ngày:
  02-11-202103-11-202104-11-202105-11-202106-11-2021
 • Online
 • Đỗ Thanh Bình

Virtual Business Mission - Germany

 • 08:30 - 17:00
  Ngày:
  15-11-202116-11-202117-11-202118-11-202119-11-2021
 • Online
 • Trần Diệu Linh

Virtual Business Mission - France

 • 08:30 - 17:00
  Ngày:
  15-11-202116-11-202117-11-202118-11-202119-11-2021
 • Online
 • Trần Diệu Linh

Virtual Business Mission - UK

 • 08:30 - 17:00
  Ngày:
  15-11-202116-11-202117-11-202118-11-202119-11-2021
 • Online
 • Trần Diệu Linh

Vietnam DX Summit 2021

 • 09:00 - 17:00
  Ngày:
  12-08-202113-08-2021
 • Cung Trí Thức thành phố, số 11 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy
 • Hoàng Minh Thư

Virtual Business Mission - Chinese Taipei

 • 08:30 - 17:00
  Ngày:
  07-12-202108-12-202109-12-2021
 • Online
 • Trần Diệu Linh
Xem thêm