Vietnam - ASIA DX Summit 2024

Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2024 là sự kiện lớn nhất năm về chuyển đổi số, nhằm đồng hành cùng Chính phủ trong việc thúc đẩy triển khai Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia một cách nhanh chóng, đồng bộ và hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, trung ương và địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế.

  • 08:00 - 17:30 (GMT+7)
    Ngày
    22-05-202423-05-2024
  • Hà Nội
  • Ms. Mai Kim Duyên
  • +84 987 683 299
Tiêu đề banner

Các đơn vị tham gia

Không có đơn vị nào tham gia