Virtual Business Mission - Korea

 • 08:30 - 17:00 (GMT+7)
  Ngày
  08-09-202109-09-202110-09-2021
 • Online
 • Trần Diệu Linh
 • +8433 9341505
Tiêu đề banner

Các đơn vị tham gia

Lotus Quality Assurance

 • 14th Fl, MD Complex Office Building, 68 Nguyen Co Thach Street, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
 • https://www.lotus-qa.com/

Luvina Software JSC.,

 • 4F, Hoa Binh Tower, No. 106 Hoang Quoc Viet Str, Nghia Do Ward, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
 • https://www.luvina.net

INDOCHINA INTEGRATED SOLUTION AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

 • 7th Floor, Diamond Flower, 48 Le Van Luong Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
 • https://iist.com.vn/

GMO-Z.com RUNSYSTEM

 • 6th and 12th Floor, Ocean Park Building, 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
 • https://runsystem.net/en/

BESTARION SOFTWARE JSC.

 • 3rd Floor, QTSC Building 1, Quang Trung Software City, Tan Chanh Hiep, D12, Ho Chi Minh City
 • https://bestarion.com/