Vietnam - ASOCIO Smart City Summit 2021

 • 08:30 - 17:30 (GMT+7)
  Ngày
  02-11-202103-11-202104-11-202105-11-202106-11-2021
 • Online
 • Đỗ Thanh Bình
 • +84827758666
Tiêu đề banner

Các đơn vị tham gia

Apacer Technology Inc.

BXB Electronics Co., Ltd.

 • Rm. 1, 6F., No.288-5, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan (R.O.C.)
 • www.bxbsystem.com

LIPS Corporation

ASUS

 • ASUSTek Computer Inc HCM Office : 11 F, Viettel Building, 285 CMT8 St, Ward 12, Dist 10.
 • https://iot.asus.com/

3Egreen

 • 16F.-3, No.700, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)
 • www.3egreen.com

Frontier.cool

SSI Solutions