Vietnam - ASIA Smart City Summit 2022

 • Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố Thông minh Việt Nam (Smart City Summit) là sự kiện thường niên do VINASA tổ chức từ năm 2017.
 • Hội nghị nhằm chia sẻ tầm nhìn, chiến lược và kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của các thành phố trong nước và khu vực, đưa ra những giải pháp quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị thông minh phù hợp với các thành phố dựa trên nền tảng công nghệ mới như: IoT, Big Data, AI, SMAC…
 • Đặc biệt, Hội nghị sẽ đưa ra các đề xuất, giới thiệu tới lãnh đạo các thành phố các giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề đang quan tâm như: Trung tâm điều hành tập trung, quản lý dựa trên phân tích dữ liệu, phát triển hạ tầng ICT, thanh toán điện tử, giao thông, y tế, giáo dục, bảo mật an toàn thông tin, môi trường…

 • 08:30 - 17:30 (GMT+7)
  Ngày
  01-12-202202-12-2022
 • Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
 • Nguyễn Thị Mạnh
 • 0937688958
Tiêu đề banner