Ngày Hệ thống Tài Chính Việt Nam - Nhật Bản

 • 08:30 - 16:00
  Ngày
  27-08-2021
 • 11th Flr., Cung Tri thuc Bld, No.01 Ton That Thuyet Str., Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam
 • Tôn Nữ Hà Trang
 • 84368001267
Tiêu đề banner

Các đơn vị tham gia

GCO

 • 213 Giáp Nhất,Thanh Xuân,Hà Nội
 • gov.vn

Lotus Quality Assurance

 • 14th Fl, MD Complex Office Building, 68 Nguyen Co Thach Street, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
 • https://www.lotus-qa.com/

SSKPI COMMUNITY VALUE., JSC

TCOM 株式会社

 • 9th floor, 389A-391 Truong Chinh Street, Thanh Xuan District, Ha Noi City
 • https://tcom.vn/

Newwave Solution JSC

Luvina Software JSC.,

 • 4F, Hoa Binh Tower, No. 106 Hoang Quoc Viet Str, Nghia Do Ward, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
 • https://www.luvina.net

INDOCHINA INTEGRATED SOLUTION AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

 • 7th Floor, Diamond Flower, 48 Le Van Luong Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
 • https://iist.com.vn/